Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
"ΓΙΟΚΑΡΕΝΑ" - ΒΙΔΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
Κανονισμός Λειτουργίας Π.Κ.Κ.
Αίτηση Χρήσης Π.Κ.Κ. "ΒΙΔΟ"
Στατιστικό Δελτίο
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1. Λιαπάδες - Παραλία Λινιόδωρος 2. Βάτος - Μυρτιώτισσα - Ελιά 3. Κληματιά - Αγ.Θεόδωροι - Σπήλαιο (Ανθρωπογράβα) - Κληματία 4. Αγ.Δέκα - Παντοκράτορας - Άνω Γαρούνα - Κογεβίνα 5. Αγ.Δέκα - Αγ.Νικόλαος Πέτρας - Κογεβίνα 6. Κογεβίνα - Λουκάτα - Δαφνάτα - Αγ.Τριάδα - Λουκάτα - Κογεβίνα 7. Κομιανάτα - Ιερός Ναος Σωτήρως Κομιανάτα 8. Κορνάτα - Αγ.Νικόλαος - Κομιανάτα Σταυρός 9. Τρίστρατο Γιαννάδες - Ρόπα - Τρίστρατο 10. Στρινύλας - Παντοκράτορας 11. Νυμφές Ασκηταριό - Πλάτωνας Νυμφών 12. Νυμφές - Καταράχτες 13. Λιαπάδες 14. Κουραμάδες - Καλαφατιώνες - Κουραμάδες
1. Λιαπάδες - Παραλία Λινιόδωρος
2. Βάτος - Μυρτιώτισσα - Ελιά
3. Κληματιά - Αγ.Θεόδωροι - Σπήλαιο (Ανθρωπογράβα) - Κληματία
4. Αγ.Δέκα - Παντοκράτορας - Άνω Γαρούνα - Κογεβίνα
5. Αγ.Δέκα - Αγ.Νικόλαος Πέτρας - Κογεβίνα
6. Κογεβίνα - Λουκάτα - Δαφνάτα - Αγ.Τριάδα - Λουκάτα - Κογεβίνα
7. Κομιανάτα - Ιερός Ναος Σωτήρως Κομιανάτα
8. Κορνάτα - Αγ.Νικόλαος - Κομιανάτα Σταυρός
9. Τρίστρατο Γιαννάδες - Ρόπα - Τρίστρατο
10. Στρινύλας - Παντοκράτορας
11. Νυμφές Ασκηταριό - Πλάτωνας Νυμφών
12. Νυμφές - Καταράχτες
13. Λιαπάδες
14. Κουραμάδες - Καλαφατιώνες - Κουραμάδες
 

Η σελίδα αυτή είναι μια προσπάθεια κάποιων βαθμοφόρων της Π.Ε.Κέρκυρας με ιδιαίτερη αγάπη για το περπάτημα στην όμορφη και δυστυχώς ανεξερεύνητη Κέρκυρα, να αναζητήσουν να καταγράψουν και να παρουσιάσουν  περιπατητικές διαδρομές, οι όποιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διάφορες δράσεις των προσκοπικών τμημάτων και όχι μόνο.

Η ομάδα αυτή των βαθμοφόρων θα καταγράφει με ψηφιακό τρόπο με την χρήση GPS τις διαδρομές και θα τις δημοσιεύει στην σελίδα αυτή μαζί με φωτογραφικό υλικό, χάρτες και σύντομη περιγραφή (ταχύ οδοιπορικό).

Σε αυτή την ομάδα μπορούν επίσης να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν την διάθεση και την ευχαρίστηση να προσφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτή την προσπάθεια επικοινωνώντας με κάποιον από τους βαθμοφόρους μέλη της ομάδα.

 
1. Λιαπάδες - Παραλία Λινιόδωρος 2. Βάτος - Μυρτιώτισσα - Ελιά